Nuo Liepos mėnesio iki Spalio 20d., Čikagos Lietuvių Stalo Teniso Lyga ir jos nariai atostogauja.

Geros Vasaros Mielieji!

ČLSTL