XX-tasis Čikagos Lietuvių Stalo Teniso Lygos Turnyras vyks 7 Ketvirtadienius:

  • Kovo 6
  • Kovo 13
  • Kovo 20
  • Kovo 27
  • Balandžio 3
  • Balandžio 10
  • Balandžio 17

Nuo 7pm iki 9pm Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte. Visi norintys dalyvauti yra kviečiami.

Vieta: PLC (Pasaulio Lietuvių Centras)
Adresas: 14911 127th st. Lemont, IL-60439 (www.lcenter.org)

Papildoma informacija tel: 847-890-2194