XX-tas Stalo Teniso Lygos Turnyas

XX-tasis Čikagos Lietuvių Stalo Teniso Lygos Turnyras vyks 7 Ketvirtadienius: Kovo 6 Kovo 13 Kovo 20 Kovo 27 Balandžio 3 Balandžio 10 Balandžio 17 Nuo 7pm iki 9pm Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte. Visi norintys dalyvauti yra kviečiami. Vieta: PLC (Pasaulio Lietuvių Centras) Adresas: 14911 127th st. Lemont, IL-60439 (www.lcenter.org) Papildoma informacija tel: 847-890-2194

Stalo Teniso Taurė 2014

Visus stalo teniso megėjus kviečiame Birželio 7d. 9am į Pasaulio Lietuvių Centrą, Lemonte, kur įvyks antrosios Stalo Teniso Taurės varžybos.