Čikagos Lietuvių Stalo Teniso Lygos Turnyras vyks 5 Ketvirtadienius (Spalio 20, Spalio 27, Lapkričio 3, Lapkričio 10 ir Lapkričio 17 dienomis) nuo 7pm iki 9pm Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte. Visi norintys dalyvauti yra kviečiami.

Pradžia: Spalio 20, 2011. 7:00pm
Vieta: PLC (Pasaulio Lietuvių Centras)
Adresas: 14911 127th st. Lemont, IL-60439 (www.lcenter.org)

Papildoma informacija tel: 847-890-2194 .