14-tasis Čikagos Lietuvių Stalo Teniso Lygos Turnyras vyks 5 Ketvirtadienius (Lapkričio 1, Lapkričio 8, Lapkričio 15, Lapkričio 22 ir Lapkričio 29 dienomis) nuo 7pm iki 9pm Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte. Visi norintys dalyvauti yra kviečiami.

Pradžia: Lapkričio 1, 2011. 7:00pm
Vieta: PLC (Pasaulio Lietuvių Centras)
Adresas: 14911 127th st. Lemont, IL-60439 (www.lcenter.org)

Papildoma informacija tel: 847-890-2194 .